Nadzor objekta se vrši 24 sata/365 dana iz našeg Operativnog centra sa dežurnim osobljem.

Operativni centar je mesto gde se slivaju sve informacije sa objekata koji su pod elektronskom zaštitom. U slučaju provale u objekat sa elektronskom zaštitom, alarmni sistem emituje signal našem operativnom centru, a dežurno osoblje alarmira MUP i službu fizičkog obezbedjenja.

Operativni centar registruje sve promene na vašem alarmnom sistemu i vrši kontrolu uključenja/isključenja sistema.

U operativnom centru se registruje svaki pokušaj sabotaže sistema ili instalacije kao i moguće neispravnosti ili nepravilno funkcionisanje sistema.

Alarmni sistemi priključeni na monitoring centar pored osnovnih funkcija imaju i mogućnost aktiviranja tihog alarma u slučaju ugroženosti objekta ili lica, mogućnost aktiviranja šifre za prinudno isključenje alarmnog sistema, protiv požarnu zaštitu, poziv za pomoć u slučaju zdravstvenih ili drugih problema.

Svaka promena na sistemu izaziva trenutnu reakciju operatera, obaveštavanjem u skaldu sa ugovorenim uslugama: dežurne službe MUP-a, protiv-požarne brigade, vlasnika i lica koja ste ovlastili.

Efikasnost alarmnog sistema zavisi od: izabrane konfiguracije sitema, načina uzbunjivanja, načina komunikacije, obučenosti korisnika, redovnog održavanja.

U koliko ste zabrinuti za bezbednost vaše imovine molimo vas da zatražite dodatne predloge za unapređenje zaštite.

Preuzmite podatke o firmi

Ovde možete preuzeti podatke o našoj firmi